Jsme poradenská firma zabývající se daňovým, účetním a jiným finančním poradenstvím.

- poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní

- účetní poradenství a vedení kompletní účetní a daňové evidence

- poradenství a vedení kompletní agendy v oblasti mzdové evidence

- konzultace a poradenství v oblasti ekonomiky a financování

- ostatní finanční poradenství

Společnost PDF CZ s.r.o. je obchodní společností vykonávající daňové poradenství podle zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. PDF CZ byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 159505 dne 31. prosince 2009 a je evidována v seznamu společností vykonávajících daňové poradenství vedeném Komorou daňových poradců ČR. Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. PDF CZ  poskytuje i další poradenské služby, a to především v oblasti účetnictví, mezd, ekonomiky a financování. Své služby poskytuje společnost PDF CZ prostřednictvím daňových poradců a zaměstnanců kvalifikovaných v oblasti práva a ekonomie.

 

 

Jsme poradenská firma zabývající se daňovým, účetním a jiným finančním poradenstvím.

- poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní

- účetní poradenství a vedení kompletní účetní a daňové evidence

- poradenství a vedení kompletní agendy v oblasti mzdové evidence

- konzultace a poradenství v oblasti ekonomiky a financování

- ostatní finanční poradenství

Společnost PDF CZ s.r.o. je obchodní společností vykonávající daňové poradenství podle zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. PDF CZ byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 159505 dne 31. prosince 2009 a je evidována v seznamu společností vykonávajících daňové poradenství vedeném Komorou daňových poradců ČR. Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. PDF CZ  poskytuje i další poradenské služby, a to především v oblasti účetnictví, mezd, ekonomiky a financování. Své služby poskytuje společnost PDF CZ prostřednictvím daňových poradců a zaměstnanců kvalifikovaných v oblasti práva a ekonomie.

 

Jsme poradenská firma zabývající se daňovým, účetním a jiným finančním poradenstvím.

- poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní

- účetní poradenství a vedení kompletní účetní a daňové evidence

- poradenství a vedení kompletní agendy v oblasti mzdové evidence

- konzultace a poradenství v oblasti ekonomiky a financování

- ostatní finanční poradenství

Společnost PDF CZ s.r.o. je obchodní společností vykonávající daňové poradenství podle zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. PDF CZ byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 159505 dne 31. prosince 2009 a je evidována v seznamu společností vykonávajících daňové poradenství vedeném Komorou daňových poradců ČR. Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. PDF CZ  poskytuje i další poradenské služby, a to především v oblasti účetnictví, mezd, ekonomiky a financování. Své služby poskytuje společnost PDF CZ prostřednictvím daňových poradců a zaměstnanců kvalifikovaných v oblasti práva a ekonomie.