Důležité odkazy:

- Ministerstvo financí ČR: www.mfcr.cz

- Finanční správa: www.financnisprava.cz

- Daňový portál: www.adis.mfcr.cz

- ARES - Ekonomické subjekty: wwwinfo.mfcr.cz/ares

- VIES - ověřování DIČ (EVROPSKÁ KOMISE): www.ec.europa.eu

- Veřejný rejstřík a Sbírka listin (Ministerstvo spravedlnosti ČR): www.or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

- Justice.cz: www.portal.justice.cz

- Kurzy devizového trhu (Česká národní banka): www.cnb.cz

- Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR: www.vzp.cz

- Oborová zdravotní pojišťovna: www.ozp.cz

- Komora daňových poradců ČR: www.kdpcr.cz

- Český úřad zeměměřický a katastrální: www.cuzk.cz

- DU.cz: www.du.cz

- Články - Finanční právo (Právní prostor): www.pravniprostor.cz

- Seznam držitelů datových schránek: www.seznam.gov.cz

 

 

Důležité odkazy:

- Ministerstvo financí ČR: www.mfcr.cz

- Finanční správa: www.financnisprava.cz

- Daňový portál: www.adis.mfcr.cz

- ARES - Ekonomické subjekty: wwwinfo.mfcr.cz/ares

- VIES - ověřování DIČ (EVROPSKÁ KOMISE): www.ec.europa.eu

- Veřejný rejstřík a Sbírka listin (Ministerstvo spravedlnosti ČR): www.or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

- Justice.cz: www.portal.justice.cz

- Kurzy devizového trhu (Česká národní banka): www.cnb.cz

- Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR: www.vzp.cz

- Oborová zdravotní pojišťovna: www.ozp.cz

- Komora daňových poradců ČR: www.kdpcr.cz

- Český úřad zeměměřický a katastrální: www.cuzk.cz

- DU.cz: www.du.cz

- Články - Finanční právo (Právní prostor): www.pravniprostor.cz

- Seznam držitelů datových schránek: www.seznam.gov.cz

 

Důležité odkazy:

- Ministerstvo financí ČR: www.mfcr.cz

- Finanční správa: www.financnisprava.cz

- Daňový portál: www.adis.mfcr.cz

- ARES - Ekonomické subjekty: wwwinfo.mfcr.cz/ares

- VIES - ověřování DIČ (EVROPSKÁ KOMISE): www.ec.europa.eu

- Veřejný rejstřík a Sbírka listin (Ministerstvo spravedlnosti ČR): www.or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

- Justice.cz: www.portal.justice.cz

- Kurzy devizového trhu (Česká národní banka): www.cnb.cz

- Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR: www.vzp.cz

- Oborová zdravotní pojišťovna: www.ozp.cz

- Komora daňových poradců ČR: www.kdpcr.cz

- Český úřad zeměměřický a katastrální: www.cuzk.cz

- DU.cz: www.du.cz

- Články - Finanční právo (Právní prostor): www.pravniprostor.cz

- Seznam držitelů datových schránek: www.seznam.gov.cz